Nimi*
Olen OSTYn jäsen*
Kyllä
En
Puhelinnumero:*
Sähköposti:*
Hetu (tarvitaan verottajalle talkooilmoitukseen)*
Ilmoittautuminen talkoisiin (pvm ja klo):

Jos olet talkoillut oma-aloitteisesti:

Työskentelypv ja kellonaika (esim pe 30.4.2016 klo 16-20)
Tehtävät mitä Haukkukeitaalla työskennellyt: